Uzdatnianie wody

Spraw, aby Twoja woda była idealnej jakości

A więc otrzymałeś wyniki badania wody i okazuje się, że obecny jest jakiś problem? Przecież musi istnieć jakieś jedno, uniwersalne rozwiązanie, prawda?

W rzeczywistości nie jest to bardzo prawdopodobne. Mówi się, że woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Płynąc pod ziemią do naszych kranów, zbiera różnego rodzaju zanieczyszczenia, które mogą powodować problemy. W efekcie jakość wody różni się znacznie na całym świecie i każdy problem może wymagać osobnego rozwiązania. Zrozumienie podstaw uzdatniania wody może pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej metody.

Metody uzdatniania wody

Adsorpcja

Mówiąc prosto, adsorpcja polega na ”przyczepianiu się” zanieczyszczeń do materiału adsorpcyjnego. Często stosowanym materiałem jest aktywny węgiel. Jest on skuteczny w przypadku niektórych organicznych środków chemicznych, siarkowodoru, który słynie ze swojej woni „zgniłego jajka” oraz – oczywiście – pozostałości chloru. Dlatego też węgiel jest powszechnie stosowany w filtrach dzbankowych czy systemach odwróconej osmozy. Niestety, filtry węglowe bywają siedliskiem bakterii, więc powinny być stosowane jedynie w przypadku bakteriologicznie czystej wody.

Destylacja

Destylacja jest jedną z najstarszych i najprostszych metod uzdatniania wody. Woda w postaci ciekłej przenosi wszystkie rodzaje zanieczyszczeń, ale woda w postaci gazowej nie przenosi żadnych. Więc podgrzewając wodę – tak, by zamieniła się w parę – można usunąć zanieczyszczenia. Następnie para wodna przechodzi przez zwoje chłodzące i wraca do postaci płynnej. Otrzymany płyn stanowi niemal czystą wodę. Destylacja jest bardzo skuteczna, ale pochłania bardzo dużo energii i jest w efekcie nieopłacalna.

Dezynfekcja

Celem dezynfekcji jest zniszczenie albo dezaktywacja mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak bakteria E.coli, Cryptosporidium i Giardia. Do dezynfekcji można stosować techniki fizyczne, takie jak ekspozycja na promienie UV, albo chemiczne, takie jak chlorowanie, ozonowanie albo stosowanie nadtlenku wodoru.

Filtracja

Filtracja to proces, podczas którego woda przepływająca przez porowaty materiał jest oczyszczana z unoszących się w niej cząstek. Rozmiar porów w filtrze decyduje o tym, jakie cząstki są usuwane, a jakie mogą przepłynąć dalej. Bardzo często na pierwszym etapie oczyszczania używany jest filtr sedymentacyjny, który oczyszcza wodę z większych cząstek. Po nim instalowane są bardziej wyrafinowane filtry. Wielkość porów filtra jest zwykle mierzona w mikronach (µ).

Odwrócona osmoza

Podczas procesu odwróconej osmozy woda przepływa przez porowatą membranę (z dużo mniejszymi otworami niż w przypadku filtracji), która zatrzymuje większe cząstki i rozpuszczone jony. W procesie odwróconej osmozy usuwane zostają rozpuszczone jony, metale, takiej jak arszenik, ołów i azotany, cząstki organiczne, takie jak trihalometany (pozostałości po dezynfekcji) oraz pestycydy. Jednak skuteczność systemów odwróconej osmozy zależy od rodzaju membrany oraz ogólnych warunków działania. Bardzo często dla osiągnięcia lepszych efektów potrzebne są dodatkowe etapy filtracji. Ponieważ podczas odwróconej osmozy pewna ilość wody trafia do kanalizacji, warto zastosować tą metodę jedynie w niektórych miejscach w domu – nie w całej instalacji. Odwrócona osmoza zwykle powoduje odrzut wody do kanalizacji rzędu 2-5 litrów na 1 litr przefiltrowanej wody.

Oksydacja

W oksydacji chodzi tak naprawdę o przeniesienie elektronów z niechcianych cząstek na środek oksydacyjny. Typowym przykładem w procesie uzdatniania wody jest oksydacja żelaza, w trakcie której żelazo 2+, które jest rozpuszczalne w wodzie zmienia się w żelazo 3+, które rozpuszczalne nie jest. Jony żelaza mogą wówczas tworzyć cząstki, które osadzają się i mogą zostać przefiltrowane. Do uzdatniania wody metodą oksydacyjną używa się zwykle środków oksydacyjnych, takich jak chlor, ozon, nadtlenek wodoru i sam tlen.

Wymiana jonowa

Podczas wymiany jonowej woda przepływa przez warstwę żywicy, która zatrzymuje określone jony – cząstki przenoszące ładunek. Ale żywica ta dąży do wymiany na jony znajdujące się w wodzie. Klasycznym przykładem wykorzystującym tę technologię jest zmiękczacz wody z wymianą kationów. Żywica zmiękczająca jest wysycona jonami sodu, ale „woli” jony wapnia, które sprawiają, że woda jest twarda. Jony wywołujące twardość są wymieniane na jony sodowe, które pozostają w roztworze. Ponieważ żelazo w wodzie ma również ładunek dodatni, do jego usuwania też można wykorzystać zmiękczacz wody. Zwykle stosuje się go w przypadku niskiej zawartości żelaza. Należy zawsze sprawdzać zalecenia producenta.

Właśnie przedstawiliśmy najczęściej występujące rodzaje zanieczyszczeń i najbardziej powszechne formy uzdatniania. Znów warto podkreślić: mało prawdopodobne, by woda trafiająca do danego gospodarstwa zawierała tylko jeden rodzaj zanieczyszczeń. Trzeba badać wodę, by zrozumieć nie tylko, CO się w niej znajduje, ale również JAK DUŻO zawiera tych substancji. Warto skonsultować wady i zalety różnych metod uzdatniania z profesjonalistą i zawsze czytać specyfikacje producenta.