Zastosowanie lamp UV

Miejsca, w których lampy UV sprawdzą się doskonale

Gdzie można stosować promieniowanie UV? Krótka odpowiedź brzmi: wszędzie! Dezynfekcja wody pitnej przy pomocy promieni ultrafioletowych (UV) staje się coraz bardziej popularna, ponieważ ludzie szukają rozwiązań nieopartych na chemii, które chroniłyby wodę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.

W wielu krajach pola kempingowe, kościoły, a nawet pola golfowe są traktowane jako „małe systemy wody pitnej”. Dlaczego? Ponieważ są to miejsca, w których odwiedzający mogą napić się wody. Dlatego każde prywatne ujęcie wody musi zostać zdezynfekowane.  Przepisy mówią również o tym, że jeżeli zostanie zastosowana dezynfekcja przy pomocy promieni UV, system musi być zgodny z amerykańskim standardem NSF 55 klasa A. Systemy podlegające tym przepisom są rygorystycznie badane. Dzięki temu wiadomo, że dawka promieniowania UV wynosząca 40 mJ/cm2 dezaktywuje mikroorganizmy, w tym bakterie i wirusy, w zanieczyszczonej wodzie.

Wiele systemów z serii VIQUA Professional zostało przebadanych i otrzymało certyfikat zgodny z rygorystycznym protokołem NSF 55 klasa A i może być stosowanych w każdym regularnym ujęciu wody pitnej.

Korzyści płynące z systemów dezynfekcji promieniami UV

Q

Zero chemii

Łatwe w montażu i obsłudze

Ekonomiczne i energooszczędne

Niszczą szerszą gamę patogenów niż chlor

Spełniają normy takich instytucji, jak amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (USEPA)

Miejsca, w których warto stosować lampy UV

Szkoły, przedszkola, domy opieki dla seniorów i ośrodki służby zdrowia

Dzieci, seniorzy i osoby o osłabionym układzie immunologicznym są najbardziej podatne na infekcje. Istnieją przepisy określające standardy wody pitnej w ośrodku otaczającym opieką te grupy osób – zwłaszcza jeżeli w miejscach tych woda pochodzi z prywatnych ujęć. Systemy VIQUA, posiadające certyfikaty NSF/ANSI Standard 55 klasa A, idealnie odpowiadają potrzebom takich miejsc.  Nawet jeżeli konieczne jest zastosowanie filtrów osadowych, systemy kilkuetapowe (UV plus ograniczone chlorowanie) mogą zapewnić całkowite bezpieczeństwo przy mniejszej ekspozycji wody na działanie chloru.

Gabinety stomatologiczne

Dobra jakość wody w gabinetach stomatologicznych pozwala lepiej zapobiegać infekcjom. Systemy UV opóźniają tworzenie się biofilmu w plastikowych przewodach, którymi woda przepływa do urządzeń ręcznych i strzykawek wodno-powietrznych. Korzystanie z systemów UV firmy VIQUA wspiera dobry stan zdrowia pacjenta.

Domki na wsi, pola kempingowe, kampery i łódki

Niezależnie, czy ujęcie wody znajduje się w jeziorze, studni czy zbiorniku pokładowym – należy zrobić wszystko, by woda niskiej jakości nie zepsuła czasu wolnego. Promieniowanie UV to rozwiązanie nieoparte na substancjach chemicznych, które chronią miłośników aktywnego stylu życia. W przypadku pozamiejskich ujęć wody, znajdujących się na przykład na polach kempingowych, systemy VIQUA UV pozwalają chronić zarówno odwiedzających, jak i właścicieli obiektów.

Biura i budynki publiczne

Najzwyczajniej na świecie warto zadbać o jakość i bezpieczeństwo wody dostarczanej pracownikom i gościom: zarówno w łazienkach czy urządzeniach z wodą pitną, jak i w zbiornikach wodnych. Chronienie pracowników i gości pozwoli również ochronić interesy firmy. 

Restauracje, hotele i ośrodki wczasowe

Trudno wskazać inną branżę, która polegałaby bardziej na opiniach klientów. Opinie gości są wszystkim. Jakość wody poprawia smak potraw i napojów, a bezpieczeństwo podnosi reputację obiektów i dochody ich właścicieli. Warto zaufać ochronie, jaką dają systemy UV firmy VIQUA.

Maszyny z napojami

Jakość wyśmienitej kawy, pysznej herbaty i odświeżających zimnych napojów zależy od ujęcia wody. Nie warto iść na kompromis w kwestii smaku i nie wolno iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa. Przy coraz częstszych awariach wodociągu należy pamiętać o zapewnieniu ciągłego dostępu do bezpiecznego źródła wody. Systemy UV firmy VIQUA mogą chronić ujęcie wody nawet w przypadku wydania zaleceń o konieczności gotowania wody.

Woda deszczowa

Coraz więcej właścicieli domów i organizacji stosuje wodę deszczową jako prywatne ujęcie wody. Dezynfekcja takiej wody – jeżeli ma ona służyć do picia – jest konieczna, a zintegrowane systemy domowe UV firmy VIQUA zapewniają bezpieczną, czystą, niechlorowaną wodę.

Fermy, hodowla zwierząt

Zwierzęta rosną szybciej, a krowy dają więcej mleka dzięki czystemu i bezpiecznemu ujęciu wody. Dlaczego? Ponieważ piją więcej, mniej chorują i rzadziej się odwadniają. Dzięki systemom UV firmy VIQUA niechlorowana woda chroni zwierzęta przed infekcjami.